Petra Gårdh

Ordförande i Miljöpartiet Norrtälje

William Olsson, Ordförande Jag har varit aktiv i Miljöpartiet sedan 2011 och är uppväxt i Norrtälje kommun. Jag tycker att de fundamentalt viktiga frågorna för denna generation, som jag är en del av, är att sprida kunskap om klimatförändringar så att folk faktiskt vill göra något åt det. När vi utvecklar vårt samhälle till ett grönt samhällsbygge skapar vi också nya framsteg rent mänskligt. Jag vill vara med i generationen som faktiskt gjorde något, inte en som stod bredvid och såg på! Norrtälje kan ta en ledartröja i klimatarbetet och vi har kommit en bra bit på vägen. Jag tycker också att jämställdhet och migration är fundamentalt viktiga frågor som går ihop med frågan om miljö och klimat på ett sätt, för alla dessa frågor handlar om medmänsklighet. Storheten att inte bara se till vår egen rikedom, utan solidariteten med alla världens människor. Osjälviskhet. Förmåga att hitta lösningar. Medkänsla. Kärlek. Sådana känslor som gör oss till människor. Det är vad min politiska drivkraft existerar av, och tillsammans kan vi klara allt!

Mer om Petra Gårdh

CV

 

Jag startade en miljöförening på mitt gymnasium Stockholms Estetiska Gymnasium 2012. 

2011 blev jag aktiv i Grön Ungdom utan förtroendeuppdrag, 2014 blev jag mer engagerad och valarbetade då för Miljöpartiet i Stockholm under EU-valet och riksdagsvalet.

2015 blev jag styrelseledamot för Miljöpartiet de gröna i Norrtälje kommun. 

2016 var jag jämställdhetsambassadör för Miljöpartiet i Stockholmsregionen. 

2016 blev jag åter invald även till Miljöpartiet de grönas styrelse i Norrtälje kommun. 

2016 var jag valberedare för Grön Ungdom Stockholmsregionen.

2017 blev jag ordförande för Miljöpartiet i Norrtälje kommun. 

Nu är jag även anställd på Miljöpartiet stockholmregionens kansli!