Petter Forkstam

Ordförande för Miljönämnden i Lunds kommun, Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne

Petters hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Högre utbildning och forskning.

Studenter investerar tid och pengar i sin och Sveriges framtid. Vi tycker att de förtjänar hög kvalitet på utbildningen och goda sociala villkor. Det är avgörande för hela samhällets förmåga att hantera framtidens utmaningar och möjligheter.

Nya jobb.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

”Jag tror på en värld utan gränser, en fri migration där vi alla är världsmedborgare och har en möjlighet att flytta men där ingen tvingas fly.”

Aktuella frågor för Petter Forkstam

Mer om Petter Forkstam

Petter Forkstam om politik

Aktivist och politiker som aldrig accepterar den intolerans som sprider sig i vårt samhälle. Petter behöver ditt kryss för att bli riksdagsledamot. Kryssa #2 i Skåne läns södra eller #12 i Malmö. Besök gärna min hemsida, skicka ett mail, följ mig på facebook eller kontakta mig på twitter om du har frågor eller funderingar!

Med mig för en giftfri miljö

Miljöpartiet vill införa ett klimatpolitiskt ramverk för att minska utsläppen. Alternativa mått på utveckling och välfärd måste ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter. Farliga kemikalier ska omedelbart bort från vår vardag. Med mig ställer vi om till ett giftfritt, ekologiskt jordbruk och samhälle som respekterar djur och natur, som tar ansvar för barnens framtid.

Det är bättre att vi lägger våra pengar på tjänster än på prylar. Det ska vara billigare att laga än att köpa nytt. Med mig ska du kunna göra klimatkloka och miljösmarta val.

Med mig för allas rätt till kunskap och utbildning

Segregationen ökar i svensk skola. Sverige behöver en politik som ger lärarna tid att se varje elev. Elevhälsan ska stärkas, psykisk ohälsa aktivt motverkas och normkritisk sexualupplysning införas. Barnens framtid är viktigare än skattesänkningar. Med mig kan skatten för höginkomsttagare höjas för att finansiera fler medarbetare i skolan och höjda lärarlöner.

Alla ska kunna välja nya vägar i livet och få studera vidare på högskolan. Studieavgifter för utomeuropeiska studenter ska avskaffas. Med mig för allas rätt till kunskap, jämlikhet och framtidstro.

Med mig för en bostadspolitik där alla får rum

Sverige behöver infrastruktursatsningar i framtidens kollektivtrafik som möjliggör ny och modern urbanisering av fler städer och en levande landsbygd. Framtida exploateringar av nya bostäder ska hålla hög miljöprofil. Med mig för energieffektivisering och där hållbart byggande blir vägledande.

Social hållbarhet är en viktig utgångspunkt när vi ska bygga framtidens Sverige. Med mig för bostäder för unga och studenter, hyresrätter och parker när vi utvecklar framtidens hållbara stad på människans villkor.

Med mig för entreprenörskap och jobb för och av unga

Ungdomar behöver framtidstro. Fyra av fem jobb skapas idag i små företag. Nya jobb behövs för och av unga. Hållbart, kreativt entreprenörskap ska därför premieras. Med mig ska småföretagare få möjlighet att anställa fler medarbetare, genom sänkt arbetsgivaravgift och att sjuklöneansvaret tas bort.

Samhället behöver ställas om nu, vilket skapar nya gröna jobb. Det finns inte längre tid att lösa den ekonomiska krisen och klimatutmaningen var för sig. Med mig ska Sverige ta klimathotet, jobben och skåningarnas framtidstro på allvar.

Tillsammans för ett gränslöst feministiskt och antirasistiskt samhälle

Rasism är inte bara ett integrationsproblem. Den måste bekämpas på alla nivåer. Min vision är en värld utan gränser, en fri migration där vi alla är världsmedborgare och har en möjlighet att flytta men där ingen tvingas fly. Med mig står vi upp för en politik där asylrätten stärks, där anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl än vad de gör idag, där familjer lättare kan återförenas.

I ett gränslöst samhälle har alla individer rätt att existera oavsett etnicitet, sexuell läggning, religion, kön, identitet, uttryck eller funktion. Normer i samhället upptäcks, bryts upp, förändrar samhället till något nytt. Med mig för jämställda löner, frihet från diskriminering och begränsande strukturer.

Personligt

34-årig utbildad samhällsplanerare som kämpar för giftfri miljö och klimatsmarta val som ordförande för Lunds Miljönämnd. För allas rätt till kunskap och utbildning som tidigare ordförande för Lunds universitets studentkårer, ledamot av Lunds universitetsstyrelse och styrelseledamot i studieförbundet Folkuniversitetet i södra Sverige. För allas rätt till bostad som tidigare ledamot i Lunds bostadsbolag LKF och stiftelsen AF Bostäders styrelse.

För entreprenörskap och arbete som egenföretagare och tidigare ledamot i Lund University Innovation System AB. Mot rasism och för human flyktingpolitik som tidigare vice förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund. För sexuella rättigheter som tidigare vice förbundsordförande för RFSU.

Arbetar sedan valet 2014 som politisk sekreterare för Miljöpartiet i Helsingborgs stad. Tidigare regionordförande för Miljöpartiet de gröna i Skåne och en av Miljöpartiets främsta företrädare i Lunds kommun mellan 2010-2014. Sammankallande för Grönt hbtq-nätverk. Borgerlig vigselförrättare

Musik och kaffe är min passion. Sjunger och spelar gärna musikaler på piano. Utbildad barista och kaffenörd. Drömmer om att en dag få driva ett café där jag kan underhålla mina gäster med min musik.

Petter var en ledande kandidat till Sveriges riksdag för Skåne läns södra och för Sverige till EU-parlamentetet under supervalåret 2014!

CV

Född 1983 i Malmö. Bor i Lund. 

Arbetslivserfarenhet

2014-2016    Politisk sekreterare Helsingborg stad      
2009-2010   Projektledare, Sida-projekt Uganda, Lunds universitet
2008-2009   Ordförande för Lunds universitets studentkårer
2007               Samordnare för Lunds studenters Projekt 6

Politiska uppdrag

2015-             Ordförande för Miljönämnden i Lunds kommun
2015-             Ordförande för Energikontoret Skånes styrgrupp
2015-             Ordförande för Klimatsamverkan Skånes styrgrupp
2017-             Nämndeman vid Förvaltningsrätten
2016-2018    Ledamot för Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté
2014-2017    Språkrör för Miljöpartiets hbtq-nätverk
2012-2014    Regionordförande för Miljöpartiet i Skåne
2010-2014   Partiföreträdare för Miljöpartiet i Lunds kommun
2010-2014   Andre vice ordförande för Miljönämnden
2010-2014   Vice gruppledare i Lunds kommunfullmäktige
2010-2014    Ledamot av Lunds kommunfullmäktige
2010-2014   Ledamot i Lunds kommunstyrelse
2011-2012    Kassör för Miljöpartiet i Skåne
2010              Andre vice ordförande för Servicenämnden
2005-2009   Vice ordförande för Lunds kommuns studentråd

Ideella uppdrag

2008-2016   Ledamot i Folkuniversitetets styrelse
2009-2014   Vice förbundsordförande för RFSU
2011-2012    Ledamot i Lunds universitets biblioteksstyrelse
2009-2010   Ledamot i stiftelsen AF Bostäder
2009-2010   Fullmäktigeordförande för Lunds samhällsvetarekår
2007-2010   Ledamot i Lunds universitets styrelse
2003-2005   Vice förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund

Bolag uppdrag

2011-2016   Styrelseledamot i RFSU AB
2011-2014   Styrelseledamot i Lunds Kommuns Fastighets AB
2011-2012   Styrelseledamot i Lund University Innovation System AB

Uppdrag

 1. Miljönämnden Lund
  1. Ewa Björnberg
  2. Martin Stockfors
  3. Petter Forkstam
  4. Raed Bashitialshaaer
 2. Styrgrupp för Energikontoret Skåne
  1. Petter Forkstam
 3. Styrgrupp för Färdplan biogas Skåne
  1. Petter Forkstam
 4. Styrgrupp för Klimatsamverkan Skåne
  1. Petter Forkstam