Philip Olczak

Philips hjärtefrågor

Nyanländas etablering.

Människor som kommer nyanlända till Sverige ska tidigt inkluderas i samhället. Språk, jobb, skola och bostad är viktigt för att kunna etablera sig ett nytt land.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Migration och lika rätt.

Jämlikhet.

Philip Olczak