Mer om Pontus Svensson

Pontus Svensson om politik

För mig är utbildning nyckeln till en bättre värld!

En skola för alla - Lärarna måste få tid till att vara lärare. Läraren har många uppgifter. Pedagog, psykolog, förälder m.m. Läraren har uppgifter både innan lektionen börjar och efter dess slut. Det är därför viktigt att läraren får spendera sin tid där den ger mest, med eleven. Det finns ingen relation som är så viktig som relationen mellan en elev och en lärare. Genom att minska lärarnas administration kan vi ge denna relation den tid den behöver för att blomstra.

Genuspedagogik i förskola och skola - Genom en normkritisk skola kan vi ge alla elever möjligheten att vara som hen vill. Ingen elev ska behöva känna oro för att bli kränkt på grund av vilka kläder hon bär eller vilka fritidsaktiviteter han gillar. Om vi belyser de könsroller som idag existerar i vårt samhälle så har vi möjligheten att förändra dem och motverka diskriminering och psykisk ohälsa.

Du väljer inte vart du föds - Det är ingen människa som innan födseln kan bestämma vart hen vill födas. Jag ser därför inget problem med att människor flyttar och rör sig runt om i världen. Oavsett om man flyttar på grund krig, förtryck eller kärleken. Det spelar ingen roll. Alla människor är välkomna.