Mer om Ragnar Lindén

Ragnar Lindén om politik

"Jag vill göra de miljösmarta valen enklare"

 

Min vision för en grönare politik i Strängnäs är att se till att politiken gör det lätt för oss invånare att välja de miljösmarta alternativen istället för de alternativ som konsekvent skadar vår gemensamma miljö, vår egen och andras hälsa och inte minst - som är förödande för våra barns framtid. 

Jag vill se till att kommunen själv som organisation föregår med gott exempel, genom att minska sin egen milljö- och klimatpåverkan. Ett mål om att vara en fossilfri organisation senast 2030 behöver sättas upp och en plan för att nå dit tas fram. Samtidigt måste vi göra det enklare och billigare för oss invånare att välja rätt. 

Vi måste göra rejäla och konkreta satsningar där det ger störst effekt.

Några exempel:

  • Kommunens egen fordonsflotta ska naturligtvis vara fossilfri så snart som möjligt, senast 2022.
  • Jag vill se till att kommunen erbjuder en attraktiv kollektivtrafik, inför lägre taxor på tågen, bygger fler och bättre sammanlänkade cykelbanor.
  • Vi behöver främja användadet av elbilar och laddhybrider genom att erbjuda strategiska laddplatser och snabbladdningsstationer för dessa.
  • Biogas utgör en grundbult i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Inget drivmedel kommer inom överskådlig framtid ensamt ersätta de fossila alternativen. Biogas är ett alternativ som förutom att det är förnybart och minskar klimatpåverkan dessutom har flera andra miljövinster. Jag vill se till att vi får en tankstation i Strängnäs.
  • Kommunen ska bygga ut och succesivt öka andelen el från sina solcellsanläggningar.
  • Produktionen av mat står för omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. De offentliga måltidernas klimatpåverkan ska minskas till hälften senast 2022. Det o-ekologiska jordbruket släpper samtidigt ut mängder av övergödande ämnen och gifter som sprider sig både i naturen och till våra tallrikar. Därför vill jag att 80% av den mat kommunen upphandlar till sina verksamheter är ekologisk senast 2022.
  • Byggsektorn står för en betydande del av klimatutsläppen och betongen är den främsta anledningen. Vi måste ställa högre krav på klimatprestanda i själva byggprocessen än vi gör idag.