Rasmus Neideman

Vice ordförande, Ledamot i Fritidsnämnden och Utbildningsnämnden och ersättare i Fullmäktige.

Vår vice ordförande och eldsjäl för skolfrågor och biologi. Han är lektor och lärare och har stor kunskap och mycket utbildning inom Biologi och marinekologi.
Rasmus hjärtefrågor

Klimat Energi och Miljö.

Skola för alla.

Biologisk mångfald.

Natur och friluftsliv.

Rasmus Neideman