Rickard Malmström

Kommunalråd och ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala

Rickards hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Folkhälsa.

Rickard Malmström