Rickard Malmström

Kommunalråd i Uppsala. Ordförande i idrotts- och fritidsnämnden. Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige. Ordförande i Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB.

Rickards hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Folkhälsa.

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

Rickard Malmström