Rickard Malmström

Kommunalråd och ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala

Rickards hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Folkhälsa.

Rickard Malmström