Rigmor Jorkander Stjernedal

Ersättare i kommunfullmäktige i Kungsbacka

Rigmors hjärtefrågor

Barn och Ungdomar.

Sociala frågor och omsorg.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Rigmor Jorkander Stjernedal

Mer om Rigmor Jorkander Stjernedal

Rigmor Jorkander Stjernedal om politik

Som fd skolkurator är en av mina hjärtefrågor:

Barn och ungdomar
Att satsa på våra barn o ungdomar är en investering för framtiden! I skolan skall alla elever få det stöd de behöver för att utvecklas maximalt! Eleven skall stå i centrum!

Jag vill också verka för:
- alla människors lika värde

- jämställdhet mellan kvinnor och 
män

- funktionshindrades rätt till tillgänglighet i samhället. 

- en trygg äldrevård