Mer om Roland Thord

Roland Thord om politik

Vice regionordförande i Miljöpartiet Skåne
Ledamot i Miljöpartiets Förtroenderåd
Ersättare i Sjukvårdsnämnd Skånes Universitetssjukhus (SUS)
Ledamot Kultur- och fritidsnämnden Simrishamn

Ledstjärnan för mitt politiska engagemang är hållbar utveckling för miljö och klimat, där såväl en grön ekonomi som sociala hänsyn förenas med ett väl fungerande ekosystem och biologisk mångfald.

Synsättet om ständig strävan till ekonomisk tillväxt måste granskas och kritiseras. Istället måste vi ha ett konsumtionsbaserat synsätt som inkluderar vår klimatpåverkan. Vi måste sträva mot en situation där vårt gemensamma uttag av resurser, såväl lokalt som globalt, inte överstiger en nivå som tär på den långsiktiga tillgången. Frågor om livskvalité och värderingar kring vad som är ett gott liv måste ges större utrymme. Omsorg om kommande generationer sitter i högsätet. Vårt ekologiska avtryck måste minska.

I Simrishamn vill jag prioritera byarnas utveckling, skolans framtid, kulturens betydelse, företagens möjligheter, skydd av kustzonen, miljömålen, demokrati samt satsningar som stärker utvecklingen på Österlen. Östersjöns miljö och fisket i Östersjön är frågor jag gärna engagerar mig i.

På regional nivå finns mycket att göra för att skapa ett hållbart Skåne. Satsningar för östra Skånes utveckling måste prioriteras. Kollektivtrafikens utbyggnad är ett sådant område. Likaså utbyggnaden av biogas. På järnvägssidan finns flera förbättringar att genomföra. Utbyggnaden av Simrishamnsbanan är en. Utvecklingen för stad och land hänger ihop. Många av lösningarna för en hållbar framtid finns i utbytet mellan dessa båda verkligheter. Vi behöver livskraftig landsbygd samtidigt som städernas mångfald tillåts blomstra. Många av oss bor och verkar dessutom i båda miljöerna.

Jag vill gärna att konst och kultur, och särskilt kultur som engagerar barn och ungdomar, ges en framskjuten roll i vårt samhälle. Barn och ungdomar som har tillgång till eget skapande upptäcker sina egna kvalitéer och utvecklar vidgade vyer. Detta gynnar individens utveckling och vår gemensamma förmåga att möta framtida utmaningar. För att stimulera en sådan utveckling behövs stöd och resurser. Kultur tillsammans med natur måste också finnas som viktiga inslag i grön hälsa och rehabilitering. I en välmående och framtidsinriktad region spelar kultur en viktig roll. Kultur är dessutom nästan alltid skonsamt för miljön.

 

Personligt

Bor i byn Viarp strax väster om Simrishamn mitt i det vackra Österlenska slättlandskapet.

Jag är gift och har tre barn.

Min fritid ägnar jag åt att ta hand om vår gård på Österlen samt vårda och skörda trädgården.
Jag tycker om matlagning och måltidens umgänge. Läser gärna, går på teater och konstutställningar. Cyklar och promenerar, spelar golf och fiskar med spö när tiden räcker till.

CV

Jag har examina från teknisk högskola – civilingenjör och teknologie doktor - med inriktning mot samhällsbyggnad och transporter samt regionala och lokala utvecklingsfrågor.

Ett 40-årigt yrkesliv har omfattat ingenjör, lärare, forskare, utredare och konsult, som anställd offentligt och privat, som delägare och som egen företagare.
Har genom åren skrivit ett stort antal rapporer och artiklar inom mina kunskapsområden. Varit redaktör för  ett flertal böcker på internationellt förlag inom ämnesområden som framtidens transporter och kommunikationer, trafiksäkerhet och hälsa samt kunskapssamhällets möjligheter.