Rolf Bengtsson

Styrelsen Mp Burlöv och Kommunfullmäktige ledamot Burlöv, Ledamot Utbildnings och Kulturnämnden

2:a namn kommunfullmäktigelista