Mer om Ronnie Ljungh

Ronnie Ljungh om politik

Klimatfrågan är vår generations stora utmaning. All teknik finns dessutom för att klara den. Vad som behövs är politisk handlingskraft som styr rätt. Djur och växter utrotas i rask takt. Men vi kan leva annorlunda, utan att förgifta hav och fälla urskogar. En civilisation i balans.

Människor i balans med sin omvärld är på sikt oundvikligt. Vi kan styra dit i harmoni med en ganska intakt planet eller hamna där genom katastrofer, krig, flykt och svält, för att någon tjänar på det. Att inte göra något är att göra det
vi gör och då hamnar vi i fel framtid. Ju längre vi väntar desto fattigare är den värld som väntar oss.

Men vi kan bygga smartare och ta mindre ytor från naturen. Vi kan använda giftfria produkter och förnybar energi. Vi kan återanvända och satsa på kvalitet. Men för att detta ska bli möjligt måste vi ta hand om våra barn bättre. Klasstorleken måste minska så att lärarna får tid till alla. Läraryrket måste bli eftertraktat. Annars finns ingen som kan ta över efter oss och driva utvecklingen vidare mot en värld i balans.