Aktuella frågor för Rune Wästerby

Mer om Rune Wästerby

Personligt

Jag är politisk sekreterare i Mp Skellefteå, sitter i Kommunfullmäktige och som vice ordförande i Tekniska nämnden.

Jag arbetar till vardags som byggnadsantikvarie på Skellefteå museum, vilket kanske speglar en grundläggande insikt; kulturen är en nödvändig del i en hållbar och attraktiv livsmiljö. Jag vill ha bra bostäder, hälsosam och vacker boendemiljö. hållbar och effektiv infrastruktur, ett grönt och nyskapande företagande samt ett öppet och nyfiket samhällsklimat som får alla kommunmedborgare att växa.