Mer om Sahur Jama Issa

Sahur Jama Issa om politik

Jag är född i Etiopien 1981 och kom till Sverige som trettonåring. Efter ett antal år i Stockholm var jag trött på storstaden och flyttade till Falun. Jag är undersköterska och ska i höst börja studera till socionom på Högskolan Dalarna. Jag har fyra barn och bor i Norslund.

Jag alltid positiv och tycker om att lära känna nya människor.

Jag har valt Miljöpartiet eftersom jag värnar om miljön. Jag vill inte att vi ska förstöra mer av vår jord. Vi måste börja ta hand om den för våra barn och barnbarns skull.

På kommunal nivå brinner jag särskilt för:

  • Mer utrymme för gående och cyklande.
  • Bättre hushållning med energin.
  • Fler grönytor för olika ändamål.
  • Mindre individanpassade barngrupper i både förskola och skola.
  • Stärka elevhälsan.
  • Mer förebyggande hälso- och friskvård inom äldreomsorgen.
  • Bättre service på landsbygden med bland annat utbyggt bredband.

Nationellt brinner jag särskilt för:

  • Att tågtrafiken upprustas och byggs ut.
  • Att Sverige ska stå upp för fred, jämställdhet och en human flyktingpolitik.

Rösta för en grön framtid! NU!