Sara Söderström

Kanslisekreterare på Miljöpartiets EU-kansli

Saras hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Mänskliga rättigheter.

Sara Söderström

Mer om Sara Söderström

Personligt

Kanslisekreterare på Miljöpartiets EU-kansli.

Hanterar möten och evenemang, administration och ekonomi samt kontakt med Miljöpartiet.

Följer Europaparlamentets utskott för budgetkontroll, utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för rättsliga frågor.
 

CV

  • Parlamentsassistent, Miljöpartiets kansli, Europaparlamentet (nuvarande)
  • Parlamentsassistent, Jakop Dalundes kontor, Europaparlamentet (2017-2019)
  • Praktikant, Europaparlamentet (2016-2017)
  • Assistent, Utbildningsdepartementet (2014-2016)
  • Organisationssekreterare, Cykelfrämjandets riksorganisation (2014)
  • Kontorssekreterare, InUse AB (2014)