Sarah Isgren

Kommunfullmäktigekandidat i Mellerud och organisationsutvecklare i MP Västra Götaland.

Sarah Isgren Gruppledare och ordförande för MP Mellerud, 1:a namn på kommunlistan, 3:e namn på riksdagslistan.
Sarahs hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Jämställdhet och jämlikhet.

Äldrepolitik.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela landet.

”Jag vet att vi kan så mycket bättre och att mycket bygger på deltagande och engagemang. Därför behöver politiken bli än mer inkluderande.”

Sarah Isgren

Mer om Sarah Isgren

Sarah Isgren om politik

Jag brinner för det hållbara samhället som vi tillsammans skapar. Jag engagerade mig i Miljöpartiet de Gröna för att driva frågor om utvecklande av empati och tillvaratagande av barns- och djurs rättigheter. Jag tror ju mer empatiskt ett samhälle är, desto bättre är det samhället för alla. Att segregering och utanförskap är något vi måste arbeta aktivt för att minska. Ingen mår bra av ökande klyftor och det jämlika och jämställda samhället måste upp på den politiska agendan. Låt oss säga nej till utanförskap. Jag brinner också för skolan, för att jag brinner för alla barn och ungas rätt att utveckla sin fulla potential, där är skolan avgörande. Jag vet att vi kan så mycket bättre och att mycket bygger på deltagande och engagemang. Därför behöver politiken bli än mer inkluderande. Många känner sig främmande från politik och deltagande, låt oss därför öppna upp politiken än mer och också direktdemokratin. Ett exempel är att det är självklart att det är invånarna i Melleruds kommun och i Dalsland, som ska besluta om hur kommungränserna ska se ut. Kanske är det bästa att vi har en Dalslandskommun? Eller att vi kämpar på som idag? Det viktiga är att det är ett så avgörande beslut att vi bör ta det tillsammans.

Äldre människor har lika stor rätt till ett aktivt, deltagande liv som alla andra. Alltför länge har vi delat upp människor och vi missar då de fantastiska möjligheter till lärande som finns i möten inom generationer, mellan generationer och mellan olika människor. Mångfald, inte enfald.

För mig är det självklart att vi ska vårda naturen, att vi ska se till att så snabbt som möjligt ställa om till förnyelsebar energi, hållbart företagande och leverns, och att till exempel fasa ut gifter som vi idag omger våra barn med. Ekologiskt och lokalt odlat måste vara rättesnören för oss att leva efter. Detta utan att glömma av vårt globala ansvar. Låt oss tänka globalt och handla lokalt.

Detta är några av de frågor jag har som politiska hjärtefrågor. Kontakta mig gärna om du vill veta mer!

För att kontakta mig vänligen ring 0707-180863 alternativt maila [email protected]

Personligt

Jag bor med min sambo, hund och bonusbarn i Dals Rostock. Vi har i familjen också en häst som bor ute i Järn. Jag är 35 år och ställer upp i valet till kommunfullmäktige för att jag tror på demokrati och deltagande. Jag tror på att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där vi bygger vårt samhälle socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, och att vägen dit är det gemensamma engagemanget.

Jag har valt att bo i Melleruds kommun för att vara nära min familj och för att jag älskar naturen här. Jag har valt att stanna för att jag tror på Mellerud som en framtidskommun med bra möjligheter för oss som lever här att bo och verka, med hållbara kommunikationer, en god social gemenskap och bra förutsättningar för företagande. Jag tror att vi i Mellerud kan minska vår energiförbrukning och satsa på hållbar energi, och att vi tillsammans kan ha en levande landsbygd.

CV

Jag studerar till lärare på Högskolan Dalarna via distans. Min inriktning är årskurs 4-6. Utöver det arbetar jag som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Tidigare har jag främst studerat statsvetenskap och bland annat arbetat som projektledare, verksamhetsutvecklare, pappersarbetare och butiksbiträde.

När jag nu gett mig i kast att utbilda mig till lärare är det för att jag drivs av att vara en del i att skapa förutsättningar för unga att själva utveckla sin fulla potential. Motivation är avgörande för att kunna och orka lära, och motivation bygger bland annat på självförtroende och självkänsla.

Uppdrag

  1. AB Melleruds bolagshus
    1. Sarah Isgren