Sharmineh Kakoulidis

Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden och Kommunfullmäktige

Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. (Albert Einstein)
Sharminehs hjärtefrågor

Barn och skola.

Miljö & hälsa.

Mångfald.

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Idrott och folkhälsa.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Giftfria förskolor och skolor.

Sharmineh Kakoulidis

Mer om Sharmineh Kakoulidis

Sharmineh Kakoulidis om politik

Vi behöver arbeta för helheten hos människan och naturen. Vi behöver satsa på sociala-, ekologiska- och ekonomiska investeringar både på kort- och lång sikt. Övergången till cirkulär ekonomi och minskat svinn är ett av dom stora utmaningarna vi har framför oss. Jag engagerar mig i politiken för barnens framtid.

Under den här mandatperioden har jag drivit frågan om matsvinn i kommunala förskolor och skolor. Det har installerats nedkylningsskåp i förskolor och skolor så att överbliven ätbar mat kan frysas ner istället för att slängas. På detta sätt sparar Linköpings kommun 8 miljoner kronor per år, i en budget för skolmat som totalt rymmer 60 miljoner kronor. De sparade medlen kan skolorna istället använda till att köpa in mera närproducerade och ekologiska råvaror. Jag har även drivit igenom så att livsmedel som köps in och serveras våra barn är fria från palmolja, smarkförstärkande ämnen och AZO-färgämnen. 

Jag vill att barnens förskola och skola bedrivs fördomsfritt och normkreativt för att stärka demokratin och mångfalden. Normkreativt värdegrundsarbete borde vara en naturlig del i våra förskolor och skolor där barnen lär sig verktyg för att ifrågasätta, kreativt granska normen och lära sig vad god kamratskap och inkludering innebär. Det är genom att inkludera och respektera varandras olikheter som vi och våra barn lägger grunden för ett solidariskt samhälle. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar sjunker alltmer ner i åldrarna. Jag vill jobba för ett samhälle där det satsat på det preventiva arbetet inom vård och skola. Där insatser sätt in innan problemen växer fram. Här behövs samarbetet mellan elevhälsan, regionen och socialtjänsten stärkas. Ett sätt att komma åt den psykiska och fysiska ohälsan är att bredda idrotten och inte enbart premiera elitidrotter. Folkhälsoarbetet behöver stärkas genom att utöka innehållet i idrottslektionerna och uppmuntra till rörelse och hälsa som följer med livet ut. Dans, yoga, kampsporter, bollidrotter, idrottslekar allt detta skapar en mångfald av idrotter för våra barn och bidrar till att stärka deras hälsa. För en bra hälsa behövs bra mat. Jag vill att alla våra barn ska serveras ekologisk, närproducerad och näringsrik mat. All form av matsvinn ska minska i de kommunala- och regionala verksamheterna. Lika viktig är den inom- och utomhusmiljö som våra barn vistas. Dessa miljöer ska vara giftfria och jag vill jobba för att farliga kemikalier som finns i produkter och mat som omger våra barns vardag ska fasas ut. Detta är mitt sätt att jobba för barnens rättigheter. Inom MP är vi många som brinner för att stärka barnens rättigheter och jag är stolt att vara del av detta och det är NU det gäller!

 

 

Personligt

Till vardags jobbar jag som kvalitetsutvecklare på heltid. Jag har studerat och jobbat utomlands och är mamma till två viljestarka och självständiga barn. Jag har persiskt/grekiskt/polskt/ryskt påbrå och är gift med en spanjor. Vid senaste valet stod jag på torget i Linköping med min då ett halvår gamla barn och pratade med människor om en grönare framtid. Vet ni vad som inspirerade mig då och nu?

Mina barn. I dom ser jag den framtid som jag vill arbeta för, en optimistisk och hoppfull framtid. Att vara förvärsarbetande mamma och fritidspolitiker har lärt mig tre viktiga saker i livet: att hålla i, hålla ut och hålla kvar och hålla fokus på den stora bilden!

Jag vill jobba med att stärka samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademin för att hitta nya innovativa lösningar på de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar vi står inför. Vi behöver tänka och arbeta smartare och jag ser att vägen dit är genom samverkan, innovationsinsatser och systematiskt kvalitetsarbete.

Vi behöver skapa en värld där hot vänds till hopp. Där det omöjliga blir möjligt. Jag ser det dagligen i mina barn.

Jag tror på människan och miljöns samexistens.

Jag tror på styrkan i människors olikheter och vår förmåga att utvecklas.

Jag tror på demokratin, dess sårbarhet och hur viktigt det är att ständigt arbeta för att stärka den.

Det krävs mod att stå upp för och jobba för dessa delar i politiken.

Jag har modet!

 

 

CV