Simon Granberg Johnson

Vice ordförande Kultur och fritidsnämnden. Ledamot i Kommunfullmäktige och Ledamot i Socialnämnden.

Simon Granberg Johnson