Mer om Siv Bildtsén

Siv Bildtsén om politik

Jag har hunnit bli 72 år och har varit med i Miljöpartiet sedan 1985. Under denna tid har jag varit med på ett antal områden och lärt känna partiet ganska väl. På riksnivå har jag varit sammankallande i revisionsnämnden, ledamot i partistyrelsen och  ordförande i styrelsen för Alternativet/Miljömagasinet (dock inte samtidigt!). På regional nivå har jag haft lite olika uppdrag, och likaså på kommunal nivå.

Numera är jag med i ledningsgruppen i Simrishamn, ledamot i kf och ks, ledamot i Viltförvaltningsdelegationen i Skåne och nämndeman i hovrätten. Därutöver är jag aktiv i Svenska kyrkan på församlings- och stiftsnivå.

 

Personligt

Under min yrkesverksamma tid var jag lärare  i Göteborg, och under en period programmerare på Gatubolaget där. År 2003 flyttade jag och min man till mitt föräldrahem på Österlen och startade upp ett småbruk, som vi fortfarande driver, med Highland Cattledjur. Vi har två söner, som med sina familjer bor i Norge och USA.