Slobodan Narancic

Folkvald med uppdrag i bl a Region Skånes och i Helsingborg Stads fullmäktige

- Jag vill leva i ett varmare samhälle, mer öppet och rättvist för alla.
Slobodans hjärtefrågor

Nya jobb.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande Sverige där alla kan delta på sin egna villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Hemlöshet.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Integration och Likabehandling.

”Ett samhälle som ger upp att vara bra för alla är snart inte bra för någon”

Slobodan Narancic

Mer om Slobodan Narancic

Slobodan Narancic om politik

Jag är intresserad och djupt engagerad i frågor som rör kommunal- och regionalpolitik och är villig att ta strid för de mindre bemedlade i samhället.

Mitt engagemang bottnar i strävan att bidra till att vårt samhälle blir mer öppet och rättvist för alla.

 

Som folkvald vill jag:

  • Att den representativa demokratin ska kunna kompletteras med flera direktdemokratiska inslag,
  • Jobba för att mer resurser ska gå till skola/vuxenskola,
  • Stödja organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete,
  • Kämpa för bredare satsningar och åtgärder som succesivt minskar hemlösheten,
  • Motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, bl a genom användning av avidentifierade handlingar vid ansökningar,
  • Höja åldersgränsen för fri tandvård till 25 år,
  • Satsa på bättre kvalitet inom kollektivtrafiken, med flera linjer och tätare turer.