Slobodan Narancic

Folkvald med uppdrag i bl a Region Skånes och i Helsingborg Stads fullmäktige

- Jag vill leva i ett varmare samhälle, mer öppet och rättvist för alla.
Slobodans hjärtefrågor

Nya jobb.

Fler ska ha ett jobb att gå till. Vi vill skapa jobb genom att rusta upp miljonprogrammen, bygga ut vind- och solkraften och storsatsa på järnvägen.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Diskriminering.

All diskriminering ska vara olaglig och samhället ska kunna ge stöd för den som utsätts för diskriminering.

Hemlöshet.

Alla vill avskaffa hemlösheten. Trots det ökar hemlösheten i Sverige. Idag lever 34 000 personer i hemlöshet, varav 400 är barn. Minskad hemlöshet kräver politisk handlingskraft.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Integration och Likabehandling.

”Ett samhälle som ger upp att vara bra för alla är snart inte bra för någon”

Slobodan Narancic

Mer om Slobodan Narancic

Slobodan Narancic om politik

Jag är intresserad och djupt engagerad i frågor som rör kommunal- och regionalpolitik och är villig att ta strid för de mindre bemedlade i samhället.

Mitt engagemang bottnar i strävan att bidra till att vårt samhälle blir mer öppet och rättvist för alla.

 

Som folkvald vill jag:

  • Att den representativa demokratin ska kunna kompletteras med flera direktdemokratiska inslag,
  • Jobba för att mer resurser ska gå till skola/vuxenskola,
  • Stödja organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete,
  • Kämpa för bredare satsningar och åtgärder som succesivt minskar hemlösheten,
  • Motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, bl a genom användning av avidentifierade handlingar vid ansökningar,
  • Höja åldersgränsen för fri tandvård till 25 år,
  • Satsa på bättre kvalitet inom kollektivtrafiken, med flera linjer och tätare turer.