Sofia Hallström

Ledamot i kommunfullmäktige

Sofias hjärtefrågor

Jämställdhet och HBTQ.

Grön stadsplanering.

Migration och allas lika rätt.

Sofia Hallström

Mer om Sofia Hallström

Sofia Hallström om politik

Utbildad civilekonom med dubbla examen från Handelshögskolan i Stockholm, med en yrkeskarriär som journalist som spänner över femton år och ämnen som arkitektur, stadsplanering, design, mode och kultur. Sofia Hallström är också strateg och egenföretagare som skapar content och framtidsspaningar som rör samhällets grundläggande förändringar. Hon har tidigare arbetat som managementkonsult och bodde i åtta år utomlands. I Italien, Frankrike och Beligien såg hon sociala klyftor och miljöförstöring, men levde också den rika kulturen och varma närheten på kontinenten.

Vilka frågor vill Sofia driva i nästa mandatperiod?

Klimatsmart stadsutveckling, efter flera års arbete inom både politik och som journalist. Dit hör bland annat:

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA: Framtidens resande ska vara koldioxidfritt. Fler delningstjänster och smarta lösningar för kombinerad mobilitet, såsom hyrda elmoppar/bilar/cyklar och förarlösa elbussar som anropstrafik. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig oavsett funktionsvariation. Inga spärrar och billigare taxor.

ANSVARSTAGANDE STADSUTVECKLING: Alla kommuner ska ta bostadspolitiskt ansvar när storstadsregionerna växer. Klimatsmart industriell träbyggnation för all offentligt finansierad byggnation såsom skolor och sjukhus. Naturreservat och ekodukter som bildar gröna nätverk för djur och fauna.

Som 15-åring engagerade Sofia sig första gången politiskt i rättvisefrågor, när 90-talet genomgick finanskrisen och hon som arbetarklassbarn levde dess offer. Sedan dess har engagemanget fördjupats i frågor som ligger nära hjärtat och som rört Sofia och hennes närmaste.

Djupt personliga hjärtefrågor:

SJUKVÅRDEN FÖR UTSATTA: Äldre, svårt sjuka och nyanlända svenskar ska ha rätt till samordning i vårdpusslet. Köfri vård. Psykisk ohälsa prioriterat i vårdcentralernas budgetar för att möta ökande behov i vårt skenande prestationssamhälle.

HBTQIA-FRÅGOR och FEMINISM: Införa ett tredje kön. Asyl till utsatta hbtq-personer. Hbtq-certifierade äldreboenden. Städer där alla trivs och känner sig trygga, med feministisk stadsplanering som grepp.

RÄTTVIS FERTILITETSPOLITIK: Öppna upp fertilitetsvården för fler så att exempelvis två par eller två vänner kan skaffa barn tillsammans. Utveckla vården och sluta slänga embryon som kan doneras till barnlängtande par. Underlätta för andra IVF-kliniker än universitetssjukhusen att driva ägg- och spermiebanker för att få ner de årslånga köerna till fertilitetsvården.