Sofie Bergengren

Ledamot i Utbildningsnämnden, ledamot i lokalpartistyrelsen

Sofies hjärtefrågor

Förskola och skola.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Sofie Bergengren

Uppdrag

  1. Barn- och utbildningsnämnd
    1. Sofie Bergengren