Soili Brunberg

2:a vice ordförande i stadsdelsnämnden Norra Hisingen, ledamot i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, ledamot i Västtrafik AB:s styrelse, kandidat till Regionfullmäktige plats 4.

Soili Brunberg fotograf Catharina Fyrberg
Soilis hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Nationella minoriteter.

Finska språket.

Soili Brunberg

Mer om Soili Brunberg

Soili Brunberg om politik

Jag är fritidspolitiker med lång erfarenhet inom ämnesområden som beslutas på regional nivå; sjukvård, kollektivtrafik med mera.

Göteborg är en dynamisk del av regionen med stor befolkningsökning, vilket förutsätter ökade resurser till hälso- och sjukvård. Jag vill även lyfta vikten av utveckling och forskning i vårdmetoder som ett viktigt område för framtidens välfärd!

Ökad tillgänglighet till vården ska prioriteras inom vårt område.

Kollektivtrafiken har blivit bättre men det behövs ytterligare satsningar speciellt på visa delar av Hisingen, men även i andra stadsdelar.

Sist men inte minst en hjärtefråga – nationella minoriteter och språkliga rättigheter. Minä puhun suomea!

Jag önskar att få arbeta med förbättringar i välfärd för alla i Västra Götaland!

Uppdrag

  1. Göteborgs Symfoniker AB
    1. Soili Brunberg
  2. Västtrafik
    1. Soili Brunberg
    2. Thomas Larsson