Uppdrag

  1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Umeå
    1. Solomon Tesfalidet
    2. Thomas Fritz