Uppdrag

  1. Gymnasie- Och Vuxenutbildningsnämnden Umeå
    1. Solomon Tesfalidet
    2. Thomas Fritz