Staffan Kuylenstierna

Politisk sekreterare - Riksdagskansliet. Med ansvar för EU-nämnden, Försvarsutskottet, Kulturutskottet, Näringsutskottet och riksdagsgruppens talesperson på området AI

Staffans hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Staffan Kuylenstierna

Mer om Staffan Kuylenstierna

Staffan Kuylenstierna om politik