Stefaan De Maecker

Regionråd

"Jag ser stora möjligheter för att göra Gotland till ett drömsamhälle. De naturliga förutsättningarna är redan på plats. Fantastisk natur och ett rikt kulturarv behöver vi värna om. Välfärden behöver bibehållas och utvecklas."
Stefaans hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Alla ska ha möjlighet att ta del av och utöva konst och kultur.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Stefaan De Maecker