Stefaan De Maecker

Regionråd

"Jag ser stora möjligheter för att göra Gotland till ett drömsamhälle. De naturliga förutsättningarna är redan på plats. Fantastisk natur och ett rikt kulturarv behöver vi värna om. Välfärden behöver bibehållas och utvecklas."
Stefaans hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Miljö.

Miljöpartiet står upp för naturen. Vi drivs av en kärlek till den och en stark solidaritet med människor och kommande generationer.

Stefaan De Maecker

Uppdrag

 1. Hälso- Och Sjukvårdsnämnden
  1. Catharina Siedberg
  2. Stefaan De Maecker
  3. Viveca Bornold
 2. Kommunfullmäktige Gotland
  1. Cecilia Nygren
  2. Clara Andermo
  3. Daniel Heilborn
  4. Isabel Enström
  5. Karl-Allan Nordblom
  6. Lisbeth Bokelund
  7. Ola Matthing
  8. Robert Hall
  9. Robert Hall Elisabeth Wanneby
  10. Stefaan De Maecker
  11. Ylva Hammar
 3. Kommunstyrelsen Gotland
  1. Isabel Enström
  2. Karl-Allan Nordblom
  3. Robert Hall Elisabeth Wanneby
  4. Stefaan De Maecker
 4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott
  1. Isabel Enström
  2. Stefaan De Maecker
 5. Regionstyrelsen Gotland
  1. Isabel Enström
  2. Karl-Allan Nordblom
  3. Robert Hall Elisabeth Wanneby
  4. Stefaan De Maecker