Stefaan De Maecker

Regionråd

"Jag ser stora möjligheter för att göra Gotland till ett drömsamhälle. De naturliga förutsättningarna är redan på plats. Fantastisk natur och ett rikt kulturarv behöver vi värna om. Välfärden behöver bibehållas och utvecklas."
Stefaans hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Kultur.

I konsten och kulturarvet speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser som spänner över nationsgränser, samhällsåskådningar och generationer. 2016 gjordes den största utbyggnaden av kulturen på 10 år och under 2017 fortsätter satsningarna.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Stefaan De Maecker