Mer om Stefan Kristiansson

Stefan Kristiansson om politik

Jag blev miljöpartist för att om vi inte kan andas luften och dricka vattnet så spelar allt det andra ingen roll! Detta gäller fortfarande, men sen har frågor som integration,

HBTQ, med mera tillkommit. Den sociala hållbarheten har blivit allt sämre och innehåller många ödesfrågor.

Jag har stor erfarenhet som politiker och gruppledare efter många år i politiken, men jag är nog radikalare nu än jag var när jag började. Det är ju bråttom och vi går inte åt rätt håll på så många områden!

Låt oss se till att nedanstående ordstäv inte blir verklighet:

”Inte förrän det sista trädet har huggits ner. Inte förrän den sista floden har blivit förgiftad. Inte förrän den sista fisken har fångats.
Inte förrän då kommer den vite mannen att märka att pengar inte går att äta.”

– Creeindianskt ordstäv