Stefan Nilsson

Riksdagsledamot, talesperson i folkhälsofrågor

Stefan Nilsson
Stefans hjärtefrågor

Hemlöshet.

Alla vill avskaffa hemlösheten. Trots det ökar hemlösheten i Sverige. Idag lever 34 000 personer i hemlöshet, varav 400 är barn. Minskad hemlöshet kräver politisk handlingskraft.

Energi.

Vi vill göra Sverige till ett miljövänligt föregångsland där el och annan energi kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten.

Barnfattigdom.

Mer än vart tionde barn är fattigt i Sverige. Miljöpartiet föreslår en nationell handlingsplan för att minska barnfattigdom.

”Min vision är ett samhälle utan hemlöshet”

Aktuella frågor för Stefan Nilsson

Mer om Stefan Nilsson

Stefan Nilsson om politik

Mitt politiska engagemang bottnar i två grundläggande värderingar: att alla människor förtjänar en ärlig chans och att vi måste behandla vår vår planet så att vi främjar förutsättningarna för allt liv.

Politik gör det möjligt för mig att kämpa för det jag tror på, att förändra. Att se till att alla barn som har det svårt snabbt fångas upp och får hjälp, att vi kraftigt minskar hemlösheten. Att helt enkelt se till att alla får en ärlig chans att utvecklas och leva fullgoda liv.

Detsamma gäller vår planet - vi måste agera så att vi långsiktigt värnar livsmöjligheterna. Att vi tar det ansvaret för jordens hälsa är en förutsättning för alla människors, djurs och växters liv, nu och i framtiden. Men då måste vi tänka om och göra allt vi kan för att ställa om till ett samhälle med enbart förnyelsebar energi. Kol, olja och kärnkraft måste förpassas till historien.

Politik gör det möjligt att förändra. Ju fler som deltar, om det så är partipolitiskt eller genom att rösta, ska ha möjlighet att påverka. Vi måste utforma de demokratiska processerna så att vi värnar rollen som aktiv medborgare så mycket som möjligt.

 

Stefan Nilsson på Youtube om Hemlöshet och förnybar energi