Mer om Stefano Kuzhicov

Stefano Kuzhicov om politik

 

Processledare, 56 år, Sofieberg. Plats 11 på kommunfullmäktigelistan.

Personlig presentation:

Jag heter Stefano Kuzhicov och är 56 år. Under 30 år har jag arbetat som aktivist och genom romska föreningar och riksorganisationer har jag kämpat för romernas rättigheter. Som bl.a. resulterade i att regeringen erkände romerna  som en av fem nationella minoriteter år 2000. Jag har suttit i flera arbetsgrupper och kommissioner på olika departement. Senast i kommissionen mot antiziganism och är med i Regeringskansliets referensgrupp om strategin för romsk inkludering. Jag har i min roll som tjänsteman och anställd i Helsingborgs stad arbetat  som romkunsulent, integrationshandläggare och idag som processledare för romsk inkludering. Jag hoppas kunna tillföra något nytt och annorlunda med min erfarenhet, kunskaper och kulturkompetens i MP och i KF.

Mina prioriterade frågor:

  • Rättighetsfrågor
  • Minoritetsfrågor
  • Miljö och klimat
  • Skol & utbildningsfrågor
  • Arbetsmarknads- och sociala frågor

 

Personligt


CV