Svein Henriksen

Gruppledare för Miljöpartiet i Halland, ledamot i regionfullmäktige samt ersättare i regionstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige och Byggnämnden i Halmstads kommun.

Sveins hjärtefrågor

Klimat- och miljöfrågor.

Tåg ska ersätta flyg.

Demokrati / Jämställdhet och integration.

Migration och allas lika rätt.

Giftfri vardag.

Rent vatten.

Maten vi lever av.

Förnybar energi.

Elfordon.

”Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi insåg vidden av klimathot och miljöförstöring. Jag vill ta ansvar och hantera vår tids största ödesfråga”

Aktuella frågor för Svein Henriksen

Mer om Svein Henriksen

Svein Henriksen om politik

Jag har varit aktiv i Miljöpartiet sedan år 2006 och har bland annat varit ledamot och ordförande i MP Halmstad. Efter valet år 2010 kom jag in i kommunfullmäktige i Halmstads kommun och valdes till ordförande för Servicenämnden samt ledamot i Socialnämnden. 

 

I valet 2014 kom jag in i kommunfullmäktige i Halmstads kommun och valdes till ordförande i Miljönämnden samt till ledamot Socialnämnden. Jag valdes också in i Region Halland som ersättare i regionfullmäktige och som ordförande för Driftnämnden Psykiatri. 

 

Som ordförande i Miljönämnden har jag fokuserat på att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

 

Rent vatten, frisk luft, giftfri miljö, säkra livsmedel och hälsosamma bostäder. Miljönämndens verksamhet spänner över ett stort område. Genom tillsyn, information och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. 

 

Som ledamot i Socialnämnden har jag arbetat för ett humant mottagande av ensamkommande ungdomar. Tydligt tagit ställning för förebyggande arbete gällande barn och unga samt arbetat för tidiga samordnade insatser redan i förskoleåldern för barn och familjer i behov av hjälp o stöd. Missbruksvården och arbete med hemlösa har också varit en viktig del av mitt arbete i Socialnämnden. 

 

Uppdraget som ordförande i Driftnämnden Psykiatri har varit mycket roligt och utmanande. Psykiatrin i Halland har av tradition fått stå tillbaka när det gäller resursfördelning, detta har jag arbetat för att ändra på. Sedan valet 2014 har psykiatrin i Halland sakta men säkert fått mera ”speltid på plan” samt ökade resurser på närmare 60 miljoner kr. Detta har tagit form genom en helt ny missbruks- och beroendeavdelning i Varberg, med mobila team som servar alla hallandskommunerna, en stor satsning på ett eftersatt område. Vidare har arbetet med barn och unga inom BUP fått ökade resurser med bl a nya uppdrag när det gäller tidiga samordnade insatser för barn i behov av hjälp och stöd genom t ex ökad samverkan med elevhälsan. Det är viktigt att behandla den psykiska ohälsan så den inte leder till psykisk sjukdom.

Hbtqdiplomering ska genomföras inom kort, liksom en brukarstyrd revision av samarbetet slutenvård - öppenvård.

 

Jag är också stolt över att sprututbytesprogrammet i Halland har blivit verklighet. Glad är jag också för att jag med lite tur fick till stånd Region Hallands första publika laddstolpe vid huvudingången till Regionens hus. En liten påminnelse till alla om att vi måste satsa på laddinfrastruktur och elfordon. 

 

Jag drivs av att genomföra grön politik. Om jag får förtroendet, vill jag under nästa mandatperiod gärna fortsätta tjäna partiet. 

Personligt

Mitt namn är Svein Henriksen och jag är 50 år, sambo med Anna och tillsammans har vi 6 barn i åldrarna 9-17 år. Vi bor på Prästgården i Getinge och driver tillsammans veterinärklinik och Bed&Breakfast hemma. 

 

Jag är socionom med vidareutbildning på masternivå i internationellt socialt arbete och har också en magistergrad i Ledarskap. Som ni kanske har listat ut kommer jag från Bergen på norska västkusten o flyttade till Sverige år 1991 för att börja studera. 

 

Jag drivs av att genomföra grön politik. Om jag får förtroendet, vill jag under nästa mandatperiod gärna fortsätta tjäna partiet.