Taavi Kienan Wickman

Styrelseledamot Gröna Studenter och MP Stockholms Stad

Taavi Kienans hjärtefrågor

Unga.

EU.

EU är ett viktigt forum för gränsöverskridande miljöfrågor och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Infrastruktur.

Taavi Kienan Wickman