Tapio Sulasalmi

Tapios hjärtefrågor

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Hållbar utveckling.

Sociala frågor.

Vård och omsorg.

Klimat och Miljö.

Tapio Sulasalmi