Aktuella frågor för Terese Askerstedt

Mer om Terese Askerstedt

Terese Askerstedt om politik

Viktiga frågor för mig är djurskydd, konsumenträtt, barns rätt till ett liv utan kemikalier, ett tryggt och välkomnande samhälle, en grön stad och allas lika rättigheter.

Jag är ordförande och gruppledare för Miljöpartiet i Strängnäs, ledamot i Fullmäktige Strängnäs, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Tekniska nämnden samt ledamot i Sevab. Jag är även ordförande för Miljöpartister i Svenska kyrkan i Strängnäs stift och sitter som ersättare i stiftsfullmäktige samt som ledamot i Strängnäs kyrkofullmäktige.

CV

Har varit medlem i partiet sen 90-talet men började så smått vara politiskt aktiv in på 2000-talet. Därefter har det blivit barn- och utbildningsnämnd,socialnämnd, miljö- och räddningsnämn, patientnämn, hjälpmedelsnämnd m.m. Jag var under en kortare tid gruppledare för Miljöpartiet i Strängnäs och senare även kommunalråd. Till kommunalrådsuppdraget hörde 4 ordförandeuppdrag – ordförande i Nämnden för hållart samhälle, ordf i Handikapprådet, ordf i Kommundelsberedningen samt ordf i Översiktsberedningen samt andra styrelseuppdrag både kommunala och länsgemensamma. Jag har även suttit med i KF, KS, polisstyrelsen, regionförbundet, luftvårdsförbundet, Energikontoret i Mälardalen AB osv. Förutom min kommunala bana har jag även varit landstingspolitker och suttit med i landstingsfullmäktige. Där har jag även haft uppdrag som ordförande för ett landstingsägt bolat LSAB, varit partiets ledamot i fullmäktiges valberedning samt ersättare i Viltförvaltningsdelegationen. Har under mina år även hunnit med att testa på tjänstemannabiten av politiken då som politisk sekreterare, valsamordnar och kanslisekreterare.

Förutom mina politska meriter har jag ett långt förflutet inom föreningslivet som startade när jag som 7-åring fick en bok om hur man startar en ryttarförening. Det har hunnit bli många föreningar inom djurområdet där jag både varit vice ordförande i Djurskyddet Sverige och ordförande i Svenska Hästars Värn. För tillfället är jag ledamot i Sveriges konsumenter och deltar som representant för Djurskyddet Sverige i jordbruksverkets råd för häst.