Mer om Therese Wallin

Therese Wallin om politik

Som nyinflyttad till Bara 2010 utgjordes ett av mina smultronställen av ett litet våtmarksområde i min närmiljö. Sommartid kväkte grodorna öronbedövande. En dag, från ingenstans, stod grävskopor illavarslande parkerade bredvid dammen. Några dagar senare var våtmarksområdet urschaktat och vattnet borta. Grodornas kväkande i dammen hade tystnat och ersatts av asfalt och parkeringsplatser.

Så startade mitt politiska engagemang. Svedala har fantastiska möjligheter att växa och utvecklas men denna utveckling ska ske i samklang med natur och miljö och inte på bekostnad av densamma. Till vardags arbetar jag som miljökonsult med tekniska och juridiska frågor i samband med byggnationer. Denna bakgrund, tillsammans med mitt starka engagemang, gör att jag tror att jag kan göra en värdefull insats för ett grönare och vackrare Svedala!

Hjärtefrågor
 

God bebyggd miljö
Mark och vatten ska användas till det som det är bäst lämpat för. Skyddsvärda naturmiljöer ska bevaras och utvecklas. Nybyggnationer ska i första hand upprättas inom eller intill befintlig bebyggelse (exempelvis på sanerade industritomter eller parkeringsplatser). Våra vattendrag ska restaureras och i lämplig utsträckning tillgängliggöras.

Jämställdhet
I kommunfullmäktige idag är ca 70 % av de ordinarie ledamöterna män. Inte heller den höga medelåldern speglar Svedalas demografi. Jag vill jobba för att stärka tjejers och yngres plats i kommunen. Vi ska alla ha samma möjligheter, oavsett bakgrund.

Ett grönare samhälle
Det finns så mycket att göra för att skapa ett mer hållbart Svedala. Köp in ekologisk och närproducerad mat. Bygg ut och förbättra kollektivtrafik och cykelvägar till kringliggande storstäder och inom kommunen. Satsa på 100 % förnybar energi. Utbilda våra barn och kommunanställda i miljökunskap. Hyr ut elcyklar i kommunens regi. Bara fantasin sätter gränserna!