Thomas Larsson

Ersättare i Västra Götalands regionfullmäktige

Thomas Larsson Foto Catharina Fyrberg
Thomas hjärtefrågor

Tåg och kollektivtrafik.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Mer om Thomas Larsson

Thomas Larsson om politik

Västra Götalandsregionen upphandlar varje år varor och tjänster för flera miljarder. En satsning på mer etiska, ekologiska och sociala hänsyn skulle här göra stor skillnad. Det ekologiska jordbruket skulle växa, nya företag skulle skapas och arbetsvillkoren skulle bli bättre. En bra upphandling skulle vara ett viktigt steg för det goda livet i Västra Götaland.

Juridiken runt upphandlingar är just nu under förändring i hela Europa med större möjligheter för upphandlaren att ställa fler krav än bara lägsta pris. Som blivande jurist följer jag utvecklingen och vill verka för att vi så snart som möjligt drar nytta av dessa möjligheter för att skapa en bättre region att leva i.