Thomas Rödin Hulth

Ledamot i Idrotts- och fritidsnämnden, Ledamot Stiftelsen Skånska Landskap, Org. sekreterare

Profilbild
Thomas hjärtefrågor

Stad och Landsbygd.

Integration.

Cykelpolitik.

Kultur (Skåne).

Folkhälsa och friskvård (Skåne).

Thomas Rödin Hulth

Mer om Thomas Rödin Hulth

Thomas Rödin Hulth om politik

Skribent/Copywriter, 36 år, Ramlösa. Plats 9 på kommunfullmäktigelistan. Plats 10 på regionfullmäktigelistan. Plats 17 på riksdagslistan.

Personlig presentation:

Mitt engagemang bottnar i tron på en jämställd värld och behovet av en mer hållbar livsstil. Det som förutom klimat- och miljö engagerar mig mest är stadsmiljö, cykel och kollektivtrafik, välfärd, integration, arbete, friskvård, föreningsliv, kultur och en levande landsbygd. Jag är ödmjuk inför faktumet att det är omöjligt att uppfylla alla helsingborgares önskemål, men det minsta man kan begära av en politiker är att de lyssnar och tar dialogen med medborgarna.

Mina prioriterade frågor:

  • Förbättrad integration och jobbskapande åtgärder
  • Levande landsbygd med god service och kollektivtrafik
  • Ökad fysisk aktivitet bland barn och unga
  • Ett bilfritt Stortorget
  • Bevara Gröningen som helsingborgarnas vardagsrum