Thorgny Arwidson

Internationell sekreterare

Thorgnys hjärtefrågor

Utrikespolitik och global rättvisa.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

Mänskliga rättigheter.

Thorgny Arwidson

Mer om Thorgny Arwidson

Thorgny Arwidson om politik

Arbetar som internationell sekreterare på riksdagskansliet.

Jag är i första hand Miljöpartiets knutpunkt gentemot gröna partier internationellt. Arbetet innebär att jag hålla kontakt med och omvärldsbevakar gröna partier internationellt, och återkopplar till berörda aktörer och processer inom Miljöpartiet. Jag hållar också kontinuerlig kontakt med Miljöpartiets kanslier i Bryssel och det Europeiska Gröna Partiet (EGP), samt att bevakar och analysera de politiska frågor som är aktuella för dem och fungerar som länk mellan den lokala, nationella och den europeiska gröna politiken. Till detta kommer uppgiften att bevaka ärenden som behandlas i EU-nämnden.