Uppdrag

  1. Härnösandshus Ab
    1. Tomas Frejarö
  2. Länsmuséet Murberget
    1. Tomas Frejarö