Tomas Frejarö

Ordförande i Härnösandshus. Vice ordförande i Murberget, Länsmuséet Västernorrland.

Tomas Frejarö