Mer om Tove Jangland

Personligt

Jag arbetar på Transportstyrelsen i Norrköping, på sjö- och luftfartsavdelning. Där arbetar jag med frågor som rör fartyg och transport och har gjort så i snart 11 år. Mitt stora intresse är segling och odling, två områden som konkurrerar om samma säsong, men med lite påhittighet så går det med att lösa. Att odla och aktivt vara en del i något som skapar en mångfald i vår natur och en hälsosam plats för alla insekter och bin är något jag värderar högt. För mig är och har naturen alltid varit viktig, det är grunden för allt vi gör här i världen och därför är det självklart för mig att vara med i miljöpartiet. Vi har inte någon annan väg än framåt, och den vägen måste vi gå i samklang med naturen.