Mer om Ulla Melin

Ulla Melin om politik

Förtroendeuppdrag: Ersättare i Barn och utbildningsnämnden samt i Kommunala Handikapprådet

Sysselsättning/yrke. F.d skolledare

Vad som är viktigt för mig: Jag vill arbeta för att hitta alternativa, miljövänliga lösningar på Ekerös trafikproblem.

Jag vill också verka för att minska barngruppernas storlek i förskolan och öka lärartätheten i skolorna.

Uppdrag

  1. Socialnämnd
    1. Ulla Melin