Mer om Ulla Persson

Ulla Persson om politik

Demokrati, sociala frågor, samt skolfrågor är mina prioriterade områden
Jag tänker att vi måste utveckla demokratin så att fler känner att det lönar sig att delta. Vi behöver hitta möjligheter för medborgarna att göra sig hörda .Vi behöver förändra det politiska arbetet så att det bygger mer på respekt och lyhördhet med medborgarnas bästa för ögonen.

Jag har varit medlem i Miljöpartiet de gröna i 20 år. Det som fick mig att ta det steget var kärnkraftsfrågan. Jag tyckte att Mp var det enda trovärdiga alternativet för mig. Jag vill inte att mina barnbarn ska tvingas leva under kärnkraftshotet.
Jag blev snabbt engagerad lokalt och har sedan dess suttit i miljö- och räddningsnämnden, omsorgsnämnden och lärande- och kulturnämnden.
En period var jag också ersättare i fullmäktige.
Jag har varit aktiv i den kommunala partiorganisationen som ordförande och kassör. För närvarande  sitter jag i vår styrelse och är fortfarande kassör. Jag arbetar också i vår kommunala valgrupp.

Beträffande de sociala- och skolfrågorna är mitt fokus de minsta, de svagaste.  En kedja är bara så stark som sin svagaste länk.  Därför vill jag i Glada Hudik, staden med det stora hjärtat, arbeta för att förbättra situationen för dem som behöver samhällets stöd.

Personligt

Ur mitt kristna, världsmedborgarperspektiv känner jag ett stort ansvar och en stor värme för allt levande.
Mina barn, barnbarn liksom alla barn jag mött i mitt arbete har lärt mig att förhålla mig till livet med stor ödmjukhet. Men jag har också en ursinnig kraft med vilja till förändring och förbättring.
Jag bor på landsbygden , några kilometer utanför Delsbo centrum. Där får jag utlopp för mitt stora odlingsintresse och där får jag leva mitt i naturen.
Jag tror på förebyggande hälsoarbete och tycker om att motionera.  Olika kulturella aktiviteter berikar mitt liv mycket.