Valter Mutt

Riksdagsledamot och talesperson för utrikes- och säkerhetsfrågor

Valter berättar om arbetet i riksdagen för Miljöpartiets kongress.
Valters hjärtefrågor

Kommunal utrikespolitik.

Bistånd och handel.

Global ekonomi.

”Ge kommunerna större handlingsfrihet att verka internationellt och kommunalisera en del av den statliga biståndsbudgeten.”

Mer om Valter Mutt

Valter Mutt om politik

Många av mina grannar - i Angered i nordöstra Göteborg - har flytt från forna Jugoslavien, Somalia och Irak och bär på liknande skymningsberättelser. Våldet rinner blodigt genom människans historia.

Är då ingen verklig förändring möjlig? Jo, jag tror att stora möjligheter öppnar sig när vi nu går in i demokratins andra århundrade.

Aldrig förr har människor - över hela världen - varit så välutbildade och uppkopplade mot varandra som idag. Kunskap vandrar inte längre bara uppifrån och ner genom samhällena.

Folkrörelser, kommuner och regioner håller på att forma ett globalt civilsamhälle som tröttnat på att vänta.

Förnybar energi byggs ut, rättvis handel växer och allt fler kvinnor deltar i lokala beslutsprocesser.

Det arbetet vill jag fortsätta.

Personligt

Min far kom till Sverige som krigsflykting från Estland under andra världskriget. Hans berättelser om tvångsarbete, deportationer och summariska avrättningar väckte tidigt hos mig ett intresse för omvärlden och en insikt om att politik, ytterst, berör frågor om liv och död.