Viktor Leijon

Viktors hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Stadsbyggnad.

Klimat och Miljö.

Viktor Leijon