Wanja Kaufmann

Internationell sekreterare, Grön Ungdom

Wanja Kaufmann Internationell sekreterare tillika utrikes- och försvarspolitisk talesperson för Grön Ungdom
Wanjas hjärtefrågor

Utrikespolitik.

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Vapenexport.

Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

EU.

EU är ett viktigt forum för gränsöverskridande miljöfrågor och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Wanja Kaufmann