Wanja Kaufmann

Internationell sekreterare, Grön Ungdom & Kandidat i EU-valet 2019

Wanja Kaufmann Internationell sekreterare tillika utrikes- och försvarspolitisk talesperson för Grön Ungdom samt kandidat i EU-valet 2019
Wanjas hjärtefrågor

Utrikespolitik.

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Vapenexport.

Svenska vapen ska inte användas i krig eller av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

EU.

EU är ett viktigt forum för de stora frågorna: miljö, klimat och skydd av mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Mer om Wanja Kaufmann

Personligt

Wanja bor i Uppsala, där hon studerar ryska. Hon har en Politices kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Wanja bor och verkar sedan 2015 i Uppsala och Stockholm, men är uppvuxen i Luzern (Schweiz), och Falun. Efter valet 2014 satt Wanja som gruppledare för Miljöpartiet i Falu kommunfullmäktige och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Som dubbel medborgare (svensk och schweizisk) talar Wanja utöver engelska och svenska även tyska, schweizertyska och en del franska. 

 

Bland Wanjas stora intressen finns musik, fotboll och tågresor. Under gymnasietiden spelade hon blockflöjt i ett världsmusiksband, sjöng i Svenska Kyrkans Nationella ungdomskör och verkade som fotbollsmålvakt i Faluklubbarna Slätta SK och Falu BS. Nuförtiden ägnar hon mycket av sin fritid (den som inte går till politiskt arbete) åt att åka nattåg, skriva körarrangemang för acapellakörer och laga goda veganska linsgrytor. 

CV

Wanja har varit partiaktiv sedan valrörelsen 2010, och har sedan dess verkat bland annat som internationell sekreterare tillika utrikes- och försvarspolitisk talesperson för Grön Ungdom, ersättande delegat till European Green Party’s rådsmöten, styrelseledamot för Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum och som kansliassistent med ansvar för väljarkontakt och internationella frågor på Miljöpartiets riksdagskansli. Idag kandiderar hon till Europaparlamentet som Grön Ungdoms officiella kandidat.