Mer om Ylva Lundh

Personligt

Vem är Ylva Lundh?
Hon är 59 år, ingenjör som jobbar i familjens företag, bor i Öregrund.
Hennes stora intressen är natur och miljö, resurshantering och rättvisa. Ägnar en del tid åt att kolla in fåglar, växter och diverse kryp i naturen.
"Jag önskar att vi ska bevara mångfalden i vår natur och att alla ska ha tillgång till den. Därför är planfrågor och skydd av naturområden viktiga! Förnybar energi och energihushållning är också angelägna frågor."