Zakaria Hachicho

Språkrör, Gröna Studenter Uppsala. Grön Ungdoms adjungerade i styrelsen, Miljöpartiet Uppsala

Zakaria s hjärtefrågor

Biologiska mångfalden.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

Zakaria Hachicho