Mer om Zayera Khan

Zayera Khan om politik

Mina kärnfrågor och intressen 

 • jämställdhet, mångfald
 • delaktighet i samhället, bättre förutsättningar för meningsfull och sund sysselsättning och arbetsmarknadspolitik
 • HBTQ
 • informationsteknologi
 • folkhälsa

Våren 2014

 • Jämställdhetskommitten ledamot, deltagit i möten i Stockholm, eller online.

Hösten 2013 

 • Deltagit i MP Stockholm Stads Styrelsemöten via Skype.
 • Jämställdhetskommitten ledamot, deltagit i möten i Stockholm.
 • Deltagit i Provvalet som kandidat på Riksdagslistan MP Stockholm Stad.

Våren 2013

 • MP Stockholm Stad styrelseledamot, deltagit i möten.
 • Jämställdhetskommitten ledamot, deltagit i möten där vi bla diskuterade partiprogrammet samt den nya rapporten om ”manligheten och mansrollen”. Även varit på MP kongressen i Västerås en dag som observatör.
 • Grön tillväxt styrgrupp, deltagit i möten och diskuterat olika rapporter som gruppen har tagit fram, bla energi-rapporten.
 • Årsmöte MP Stockholm Stad och Stockholmsregionen. 
 • Cirkelledarutbildning för Nämndemän. Aktiv i Nämndemanna nätverk med ny agenda, skickat iväg enkät till alla nämndemän i Stockholmsregionen och haft ett möte 13 maj. Haft tjänstgöring som nämndeman i Stockholms tingsrätt.

Hösten 2012 arbetade jag med 2 stora interna uppgifter, dels att ta fram en ”jämställdhets- och mångfaldsplan” för medlemsorganisation, där vi bla arrangerade en workshop på medlemsmöte i november  kring ”jämställdhetsplan” och fick stort deltagande på mötet.

Den andra uppgiften var att ta fram en medlemsenkät för att fånga upp vad medlemmar i MP Stockholm stad anser om organisationen och sin medverkan, aktivism. ca 300 personer svarade på enkäten online, god representation av medlemmar inom MP Stockholm stad. Jag är nöjd med enkätens utförande och deltagandet. Nu återstå det i styrelsearbetet att verkställa responsen och fortsätta med att skapa en för alla givande medlemsorganisation som uppmuntrar till deltagande på flera olika sätt.

Tidningsartikel i QX intervju under Stockholm Pride där Anders Wallner (MP partisekreterare) och Zayera Khan medverkar:

http://www.qx.se/samhalle/21688/tva-roster-om-vart-vi-ar-pa-vag

Deltagit i Grön Radio Haninge, intervjuad av Johan Svensk. Tyvärr finns inte programmet kvar online. ”Kan man komma ut som Lesbisk om man är muslim? Är skolan i Nigeria ett föredöme? Lyssna på Grön Radio från idag 16 augusti med Zayera Khan, styrelseledamot i Miljöpartiet de Gröna i Stockholm Stad.” (pod hittas här, sök efter mitt namn).

Våren 2012

Banafshe Hejazi och Zayera Khan bjöd in några vänner till diskussion och samtal en kväll efter jobbet -> deltagande i kampanjen 250 000 samtal.

Kongressombud för Stockholm Stad (röstning och val på medlemsmötet 22 februari). På första möte  med kongressombuden blev jag även vald till sammankallande och ska tillsammans med Rikard Linde planera arbetet och möten inför kongressen i Umeå. Denna uppgift tog väldigt mycket tid i anspråk och det var väldigt lärorikt.

Jag sökte mig till i MP Stockholm Stads styrelse (mars 2012) för att...jag vill bidra med att göra MP Sthlm stad mer medvetna, lyhörda, få respons och föra dialogen med medborgarna, särskilt med fokus på de målgrupper som är underrepresenterade i MP idag. Jag vill bidra till en positivare bild och uppfattning utav MP. Genom att:

 1. öka direkt inflytande gällande MP Sthlm Stadspolitik genom att nå ut flera målgrupper där medborgarna är tillgängliga t.ex. på arbetsplatser, offentliga miljöer, gallerier/köpcentrum osv.
 2. nya tillvägagångssätt och finna sätt att föra dialogen med medborgarna vad gäller demokrati, samhälls- och strukturfrågor så att medborgarna att bli engagerade i det som berörs.

Personligt

Bakgrund

Född 1974 i Pakistan, bott 1978-1984 i Nigeria (grundskola i Nigeria) och kom till Sverige 1984. Zayera har även bott och arbetat i Schweiz och Holland 2001-2008. Bosatt i Stockholm sedan 2008. Gått grundskola och gymnasium i Lund 1984-1994. Studerat i Skövde, Stockholm och Malmö, 1994-2000. Mina föräldrar bor i Malmö och jag spenderar en del tid i Skåne pga familjen och vänner.

Arbetlivserfarenhet

Jag har arbetat som interaktionsdesigner sedan år 2000 inom IT-branchen med fokus på användbarhet, interaktionsdesign och huvudsakligen skapat kundupplevelser. I dagsläget arbetar jag som egen företagare (konsult) med inriktning på ”design strategi, kundupplevelser och interaktioner" med syfte att skapa bättre IT-produkter och tjänster för användarna. Tidigare haft jag uppdrag på FMV, FM, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Scania, Boxer (Teracom) och Folksam.

http://www.linkedin.com/in/zayera

 

CV

Styrelse och förtroende uppdrag

 • Ledamot i Jämställdhetskommitten 2013-2015
 • Styrelseledamot i MP Stockholm Stad 2012- 2014
 • Grön tillväxt, ingår i klimatgruppens styrgrupp 2012-2014
 • Nämndeman i Tingsrätten 2013-2014 

Annan föreningsverksamhet

Tidigare uppdrag

 • Styrelseledamot i Interfem 2012-2013
 • Kongressombud för MP Sthlm Stads och sammankallande för kongressgruppen våren 2012.

Aktiviteter

 • Aktiv medlem i MP Stockholm Stad, mångfaldsgruppen, informationspolitiskt nätverk, jämställdhetsnätverk, nämndemanna nätverket.
 • Arrangerat 2 workshopar om ”härskartekniker” för MP Stockholm tillsammans med Interfem (augusti och september 2012).
 • Föredrag om ”Non-violence och stress” på MP Botkyrka Kvinnodagen, arrangerat av Christel Kraupp och Esabelle Dingizian, 18 oktober 2012.

http://zayerakhan.mpbloggar.se/