Valmanifest 2018

Valmanifest 2018

Verksamheten inom Region Örebro län ska vara hållbar och bidra till att jordens resurser inte överanvänds. Kollektivtrafiken och sjukvården ska utvecklas utan skadliga kemikalier eller klimatutsläpp. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Vårt yttersta mål är social hållbarhet, där ekologin sätter gränserna och ekonomin är medlet. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska uppnås!

Billigare och mer kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i länet ska fortsätta utvecklas. Det ska vara lätt att åka buss eller tåg och du ska ha nära till en hållplats. Vid all samhällsplanering ska gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Du som cyklar eller går ska vara trygg.

Miljöpartiet de gröna vill
att studenter och pensionärer får en egen rabatt inom kollektivtrafiken.

att bussar och tåg ska få tätare turer på helger

att utbudet av kollektivtrafik på landsbygden ska öka

 

Så når vi klimatmålet
Den pågående klimatförändringen äventyrar mänsklighetens framtid. Alla länder och regioner måste sluta att släppa ut klimatfarliga gaser. Framtiden bygger på förnybar energi. Riksdagen har därför beslutat att Sverige ska vara fossilfritt 2040.

Miljöpartiet de gröna vill
att regionens verksamheter ska drivas av 100 procent förnybar energi senast 2030

att regionen ska handla ekologisk, närodlad, lokalproducerad mat så att det gynnar lantbrukare i länet

att svenska djurskyddsregler ska gälla för regionens inköp av kött, oavsett ursprungsland

att det ska vara lätt att tanka fossilfritt i hela länet  

att flyget ska bära sina egna kostnader och att regionen avslutar sina skattesubventioner till Örebro Airport

 

Likvärdig vård när du behöver den
Region Örebro län ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass. Vården ska vara jämlik och jämställd. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Köerna ska försvinna. Örebro, Karlskoga och Lindesberg ska ha utvecklade sjukhus med både specialist- och akutsjukvård.

Miljöpartiet de gröna vill
att fler psykologer arbetar på vårdcentralerna

att barn- och ungdomspsykiatrin blir helt fri från köer

att du ska kunna nå en vårdcentral dygnet runt så att du kan söka vård när du är i behov av det

att vårdcentralerna gör hembesök

 

Utveckling för hela länet
Region Örebro län ska ha en arbetsmarknad i hela länet. Vi vill att fler arbeten skapas genom företag som tar stor hänsyn till såväl klimatet som människors välmående och utveckling. Vi ser att kulturen är en viktig del i utvecklingen av vårt samhälle och att den har en stor potential för framtidens arbetsmarknad.

Miljöpartiet de gröna vill
att regionen riktat stödjer klimatsmarta företag inom besöksnäringen och gröna näringar

att regionen arbetar för att öka andelen företag som även skapar social nytta för individen och samhället.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 juni 2022

Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter