Äldreboende och hemtjänst

Lyssna

Vi vill att bostäder utformas så att människor, om de vill, ska ha möjlighet att bo kvar i dem även när hälsan börjar svikta. När detta inte längre är möjligt på grund av bostadens utformning eller av hälsoskäl måste det finnas goda alternativ. Ingen ska behöva vara ensam längre tid om man inte själv så önskar. Ingen ska heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma, om man önskar eller har behov av annan typ av boende.

Miljöpartiet vill

  • Att alla som vill ska få bo på ett boende,
  • Att småskaliga vårdformer ska erbjudas i närmiljön när man inte längre kan bo kvar hemma,
  • Att äldreboenden byggs i områden nära grönska eller med omedelbar tillgång till trädgård,
  • Ha en egen avdelning för döva eller blinda på ett vårdboende.

Det ska finnas boenden med olika profiler att välja bland. Djur och natur kan på olika sätt öka välbefinnandet och göra vardagen mer meningsfull. Odlingsbänk och kontakt med trädgård kan t ex prägla boendet. Vi vill förverkliga detta genom breda lösningar gärna i samarbete med dagvård, annan förvaltning eller organisation inom kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: