Livet mellan husen

Livet mellan husen, Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2017 innehåller förslag för att skapa ett gott liv för våra barn och att bygga en grönare och mer levande stad.

Livet mellan husen Livet mellan husen - Miljöpartiet de grönas budget för Örebro kommun 2017 (med plan för 2018 och 2019). Klicka för att komma till PDF.

Vi möter många utmaningar i en växande kommun. En förtätning som inte görs på ett klokt sätt riskerar att göra staden gråare och försämra våra livsmiljöer. Vår framtida bild av Örebro är ett samhälle där alla människor har samma goda förutsättningar att må bra och förverkliga sina drömmar. Örebro ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på och vårt mål med budgetsatsningarna för 2017 är att skapa ett gott liv för våra barn och att bygga en grönare och mer levande stad. 

Ett gott liv för våra barn
Det är med barnen ett hållbart samhällsbygge börjar. Därför har vår budget ett särskilt fokus på dem. Vi satsar extra på barnens utemiljöer och föreslårs bland annat ett nytt rum för barn i staden med den lekplats vi vill bygga på Stortorgets bilparkering. Vi satsar bland annat på gratis busskort för alla barn så att de kan ta sig till de skolor och fritidsaktiviteter de vill. Jämställdheten ska öka genom stärkta resurser till jämställdhetsarbetet i förskolor och skolor, men även genom att göra idrotts- och föreningsbidrag mer rättvist fördelade och fritidsgårdarna mer inkluderande. Vi vill att Kulturskolan blir mer tillgänglig för barn i ytterområden och att kommunen börjar renovera stadsdelsbaden. När staden fortsätter växa ska barnkonsekvensanalyser göras för alla nybyggnadsområden, och investeringar ska göras på säkrare trafikmiljöer för barnen.

En grönare och mer levande stad
Staden ska vara en plats för mänskliga möten. Därför prioriterar Miljöpartiet en omställning till cykling och gång genom utbyggnad av fler cykelbanor och cykelparkeringar. En levande stad behöver också fler mötesplatser. Därför föreslår vi en satsning på fler gågator, både permanenta och tillfälliga. En minskad bostadssegregation skapar möjligheter till nya möten, och vi vill pröva nya vägar för att få en mer blandad stad. En tätare stad måste också bli grönare. Därför vill vi bygga fler mikroparker och odlingslotter, och säkerställa ordentliga parker och grönområden i nya bostadsområden. Vi satsar också mer på klimatarbetet för att minska utsläppen och för att anpassa kommunen till ett ändrat klimat. Vägledande för oss är att en stad som är bra för barnen är bra för alla.

Läs alla våra förslag och hur vi finansierar dem i vårt budgetförslag Livet mellan husen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: