Barnens Örebro

Barnens Örebro, Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2021, innehåller förslag för en kommun vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn.

Barnens Örebro. Miljöpartiet de grönas budget för Örebro kommun 2021. Klicka för att komma till PDF.

Här hittar du Miljöpartiets skuggbudget för Örebro kommun som har fokus på barnen. Miljöpartiet satsar på skolan, klimatomställning, miljön, sociala insatser tidigt och en meningsfull fritid för barn, unga och äldre. Miljöpartiet vill bidra till bytet av Hyndevadsdammen för att komma åt problemen med de låga vattennivåerna i Hjälmaren. Vi vill sätta igång bygget av naturum i Oset för att främja naturen och göra våra naturreservat tillgängliga för alla. Dessutom satsar vi 34 miljoner för barn och unga, för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet. I skolan ska satsningar göras på lärarare och pedagoger, i kommunens pressade ekonomiska läge vill vi därför flytta miljoner från IT-satsningar till lärarlöner. Till skillnad från styrande partier gör vi ingen generell nedskärning i skolan - Miljöpartiet vågar prioritera och satsar på att alla barn ska få en bra start i livet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Läs budgeten i sin helhet här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: