Hemlöshet

Lyssna

Människor som av olika anledningar saknar boende får stora svårigheter att komma tillbaka i eget boende. De kanske saknar inkomster och får därför ingen bostad. Utan bostad får de inget jobb. Bostad först-konceptet innebär att den hemlöse först får en egen bostad. Det är grunden för att som nästa steg arbeta med den hemlöses övriga problem, exempelvis missbruk.

Miljöpartiet vill

  • Att Örebro fattar beslut om att jämställa rätten till bostad med rätten till försörjningsstöd,
  • Att Örebro utvärderar och utvecklar konceptet Bostad först,
  • Att dagverksamhet för de hemlösa utvecklas och finns tillgänglig hela dagen, året om.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: